Spis zagadnień wykładu

Przedmiot, metoda i cel mądrości

Poznanie teologiczne i filozoficzne. Czy istnieje filozofia chrześcijańska?

Filozoficzne poznanie istnienia Boga

Sposób orzekania o Bogu na podstawie stworzeń

Bóg jako przyczyna sprawcza

Odmiany przyczyn

Substancje intelektualne. Teoria osoby

Człowiek jako jedność duchowo-cielesna

Nieśmiertelność duszy ludzkiej

Władze duszy ludzkiej

Teoria intelektu

O pasjach, czyli o uczuciach

Wolność woli

Poznanie zmysłowe, poznanie umysłowe

Czy życie ludzkie ma cel?

Szczęście jest celem życia człowieka

Dobro i zło moralne

Cnoty kardynalne i inne

Filozofia polityczna św. Tomasza (I) – De regno

Filozofia polityczna św. Tomasza (II) De legibus