Kategoria Publikacje

Spis zagadnień wykładu

Przedmiot, metoda i cel mądrości Poznanie teologiczne i filozoficzne. Czy istnieje filozofia chrześcijańska? Filozoficzne poznanie istnienia Boga Sposób orzekania o Bogu na podstawie stworzeń Bóg jako przyczyna sprawcza Odmiany przyczyn Substancje intelektualne. Teoria osoby Człowiek jako jedność duchowo-cielesna Nieśmiertelność duszy…