Ite ad Thomam

Dochodzi do tego jeszcze to – Doktor Anielski wyprowadza wnioski filozoficzne zawsze z racji bytowych i z zasad, które są dostępne i zrozumiałe dla wszystkich i zawierają, jakby w swoim łonie, ziarna niezliczonych niemal prawd, które następne pokolenia uczonych powinny odkryć w stosownym czasie i z jak największym zyskiem i pożytkiem. Gdy tę metodę filozofowania zastosował zarazem do zbijania błędów, osiągnął to, że nie tylko sam jeden zwalczył błędy z wcześniejszych czasów, ale też podał niezwyciężony oręż do zwalczania i zniszczenia tych błędów, które nieprzerwaną zmiennością losów pojawią się dopiero w przyszłości.

Ite ad Thomam
Idźcie do Tomasza.
Studium podstaw filozofii św. Tomasza z Akwinu

Tomaszowe lata – okrągłe rocznice związane ze św. Tomaszem przypadają na te właśnie lata: 2023 – 700 lat od kanonizacji św. Tomasza, 1274 – 750 lat od śmierci św. Tomasza z Akwinu, 2025 – 800 lat od urodzin św. Doktora Anielskiego. Te rocznice skłaniają do zwrócenia się w kręgach akademickich do myśli tego geniusza intelektu i ducha i wydobycie go i ukazanie także poza kontekstem ściśle badawczym. Św. Jan Paweł II w wywiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu, pt. „Przekroczyć próg nadziei” zauważa, że Summę teologiczną św. Tomasza po II Soborze Watykańskim odłożono na półki (czyli że się jej nie czyta). „Niestety” – konstatuje Ojciec św.

W Collegium Intermarium czytamy Summę teologiczną, czytamy Summę przeciw poganom, czytamy Komentarz do Etyki Nikomachejskiej i inne dzieła. W tych latach chcemy zaprosić do wspólnego czytania wszystkich, którzy odczuwają głód prawdy. Pójście za św. Tomaszem z Akwinu, by ten głód zaspokoić jest właściwym rozwiązaniem, gwarantującym nasycenie. Nie sięgamy bowiem tylko do genialnego może, ale dawno już przebrzmiałego myśliciela. W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II mówi o „nieprzemijającej nowości myśli św. Tomasza z Akwinu. Leon XIII zaś w swej encyklice „filozoficznej” Aeterni Patris mówi, jak myśl i metoda, zastosowana przez św. Tomasza są nie tylko dla wszystkich zrozumiałe, bo zaczerpnięte z bytu, czyli z rzeczywistości, lecz także mogą posłużyć do identyfikowania i podjęcia dyskusji z intelektualnymi błędami w każdym czasie.

Mając to na uwadze, zapraszamy do naszego:

Studium podstaw filozofii
św. Tomasza Ite ad Thomam

 Jest to roczny cykl wykładów i konwersatoriów, w którym, pod kierunkiem znawców św. Tomasza, staniemy się jego uczniami, czytając i komentując wspólnie jego dzieła, poznając, w przystępnej formie wyrażoną, jego myśl.

Absolwent naszego rocznego studium ma pogłębione i uporządkowane rozeznanie w myśli św. Tomasza, potrafi odnieść ją do współczesnych zagadnień, posiada erudycyjną wiedzę o tle historycznym epoki św. Tomasza, a także o recepcji jego myśli na przestrzeni dziejów.

Serdecznie zapraszamy
Cena kursu: 2400 zł

Program zajęć

11 X  – Przedmiot, metoda i cel mądrości – dr Paweł Milcarek

25 XPoznanie teologiczne i filozoficzne. Czy istnieje filozofia chrześcijańska? – dr Paweł Milcarek

15 XI Filozoficzne poznanie istnienia Boga – dr Paweł Milcarek

29 XISposób orzekania o Bogu na podstawie stworzeń – dr Paweł Milcarek

6 XIIBóg jako przyczyna sprawcza – o dr Michał Chaberek OP

20 XIIOdmiany przyczyn – dr Paweł Milcarek

10 I Substancje intelektualne. Teoria osoby (Tomaszowy personalizm) – dr Paweł Milcarek

24 ICzłowiek jako jedność duchowo-cielesna -– dr Paweł Milcarek

7 IINieśmiertelność duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek

21 IIWładze duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek

6 IIITeoria intelektu – dr Paweł Milcarek

20 IIIO pasjach, czyli o uczuciach – dr Paweł Milcarek

10 IVWolność woli – dr Paweł Milcarek

24 IV Poznanie zmysłowe, poznanie umysłowe – dr Paweł Milcarek

8 VCzy życie ludzkie ma cel? – Arkadiusz Robaczewski

15 VSzczęście jest celem życia człowieka. Ale czym ono jest? – Arkadiusz Robaczewski

22 VDobro i zło moralne – jak je odróżniamy? – Arkadiusz Robaczewski

29 VCnoty kardynalne i inne. Bez nich nie ma dobrego życia – Arkadiusz Robaczewski

19 VIFilozofia polityczna św. Tomasza (I)De regno – prof. dr hab. Jacek Bartyzel

26 VIFilozofia polityczna św. Tomasza (II) De legibus – prof. dr hab. Jacek Bartyzel

30% DISCOUNT

Donec et enim vitae tellus auctor menean leo diamfeugiat nulla sed. consequat venenatis est. Praesent commodo consequat pharetra.