Rozpoczęło swoją działalność roczne Studium Podstaw Filozofii św. Tomasza z Akwinu

Dziś, 11 X, w murach Collegium Intermarium rozpoczęło swoją działalność roczne Studium Podstaw Filozofii św. Tomasza z Akwinu. Zostało zainaugurowane wykładem dra Pawła Milcarka, który, podążając za myślą Akwinaty, rozważała wraz ze słuchaczami istotę, naturę i cel mądrości, wskazując na jej nieodzowność w życiu każdego z nas. Uzupełnienie: Zagadnienie spotkało się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, dr Paweł Milcarek przedłużył zajęcia, a i tak rozmowy o takim zdawałoby się, teoretycznym zagadnieniu, jakim jest istota i cel mądrości – przeniosły się, już po zakończeniu wykładu – poza mury uczelni W studium uczestniczy blisko 60 słuchaczy z całej Polski, przy czym słuchacze z Warszawy mają przywilej uczestniczenia w zajęciach w murach CI, zaś słuchacze, których od stolicy dzieli odległość, łączą się z salą wykładową za pomocą łącza internetowego. Studium jest jednym z elementów obchodzonych w Collegium Intermarium tzw. Tomaszowych Lat. Tomaszowe lata – okrągłe rocznice związane ze św. Tomaszem przypadają na te właśnie lata: 2023 – 700 lat od kanonizacji św. Tomasza, 1274 – 750 lat od śmierci św. Tomasza z Akwinu, 2025 – 800 lat od urodzin św. Doktora Anielskiego. Te rocznice skłaniają do zwrócenia się w kręgach akademickich do myśli tego geniusza intelektu i ducha i wydobycie go i ukazanie także poza kontekstem ściśle badawczym. Jest jeszcze możliwość dołączenia do zajęć. Szczegółowy harmonogram wraz z tematyką wykładów i informacja o zapisach znajdują się TUTAJ.