Otwórz Studium Podstaw Filozofii św. Tomasza w swojej miejscowości

Uwaga! Jeśli chcesz w swojej miejscowości, w parafii lub szkole otworzyć Studium Podstaw Filozofii św. Tomasza, zgłoś się do nas. Wystarczy sala z projektorem, ekran, Internet i pięć osób gotowych na podjęcie trudu studiowania myśli Akwinaty (osób może być więcej). Kontakt z koordynatorem:

Arkadiusz Robaczewski
Pełnomocnik Rektora ds. programów i kształcenia

Collegium Intermarium
Bagatela 12 | 00-585 | Warszawa
+48 783 687 888 | +48 22 110 30 91

a.robaczewski@cintermarium.org

www.collegiumintermarium.org