Kategoria Blog Pawła Milcarka

TEXTUS: Kim jest człowiek mądry?

Arystoteles, Metafizyka, ks. I, 982a (tłum. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk) [1] Tak więc, po pierwsze, sądzimy, że człowiek mądry ma wiedzę o wszystkim, co można poznać, przy czym ta jego wiedza nie polega na poznaniu poszczególnych rzeczy z osobna.…

TEXTUS: Zadanie mądrości

św. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles, I, 1 (tłum. PM) Prawdę rozważy mój język, a usta moje znienawidzą bezbożnego. Prz 8, 7 Wedle zwyczaju zbiorowości, za którym według Filozofa należy podążać w nazywaniu rzeczy, powszechnie przyjęło się, że mędrcami…